main article image
Foto: D. Holmert, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Hansa – torpederad av sovjetisk ubåt

Tidigt på morgonen den 24 november 1944 är Gotlandsbolagets passagerarångare Hansa på väg till Visby. Utanför den gotländska kusten träffar plötsligt en torped fartyget och spränger bort dess förskepp. Hansa sjunker nästan direkt och av 86 personer ombord överlever bara två i det iskalla vattnet.

Senhösten 1944 börjar andra världskriget gå mot sitt slut och den tyska krigsmakten retirerar på alla fronter. För att undkomma Röda armén söker sig en strid ström flyktingar – även soldater – från Baltikum över Östersjön mot Gotland. De som klarar färden dit transporteras vidare till svenska fastlandet på passagerarfartyg.

Detta uppskattas inte alls av Sovjetunionen, vars flotta nu kan ta sig ur Finska viken efter att länge ha varit instängd av minbälten. Tidigare under kriget har de sovjetiska ubåtar som lyckats ta sig igenom spärrarna anfallit svenska fartyg som misstänks frakta järnmalm och kullager till tyska hamnar. Den trafiken har upphört tidigare under 1944, men flyktingtransporterna har pågått fram till alldeles nyligen och hotbilden kvarstår.

Hansa med svensk neutralitetsmålning på skrovsidorna. Foto: Carl Gösta Jackson, Sjöhistoriska museets arkiv Public domain mark (CC pdm)

Hansas sista resa

När Hansa strax före midnatt den 23 november 1944 avgår från Nynäshamn mot Visby finns 86 personer ombord: 63 passagerare och 23 besättningsmedlemmar. Yngst är en sexårig flicka som tillsammans med sin mamma är på väg hem till Gotland. Klockan 05.57 inträffar den kraftiga explosion som får Hansa att sjunka på cirka 60 sekunder. Tidpunkten kan fastställas med hjälp av den klocka från Hansas radiohytt som flyter iland på Björkskär två veckor efter förlisningen.

Kamp för överlevnad

Thuresson (t v) och Mohlin efter räddningen. Fotograf okänd Public domain mark (CC pdm)

De två överlevande, Arne Thuresson och Arne Mohlin, vittnade efter olyckan och kunde berätta hur de upplevt händelsen. Thuresson sover vid explosionen i radiohytten och Mohlin sover i en hytt längre ned i fartyget. Mohlin väcks av sin hyttkamrat Ragnar Halldén medan Thuresson sannolikt slås medvetslös en kort stund – när han vaknar går vattnet upp till hans midja. Thuressons räddning blir att hela radiohytten i explosionsögonblicket slits loss och slungas iväg från fartyget.

Mohlin springer omedelbart upp på däck, där han hör skrik men inte kan se någon. Då Hansa ganska omgående börjar sjunka med stäven före hoppar han överbord och simmar snabbt iväg för att inte dras ned av suget när fartyget sjunker. Efter en stund hittar Mohlin en upp- och nedvänd livbåt som han lyckas vända tillsammans med Halldén och Thuresson, som anslutit. Det går dock inte att ösa ur allt vatten som samlats i den.

Mohlin och Thuresson inser snart att de inte kan stanna i livbåten. De båda lyckas simma till en flotte som de tar sig upp på, men Halldén lyckas inte ta sig fram till flotten utan fryser ihjäl i vattnet. På flotten finns en del förnödenheter samt filtar och räddningsutrustning. Vid middagstid upptäcks flotten med de två kraftigt nedkylda männen av ett flygplan och de kan undsättas av ett fartyg ur flottan.

Hansas skeppsur flöt iland i Stockholms skärgård i december 1944. Visarna har rostat fast på 05.57. Foto: Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Sovjetisk torped sänkte Hansa

Efter förlisningen tillsattes omedelbart en utredningskommission som i maj 1945 slog fast att det var en okänd ubåt som torpederat Hansa. I början av 1990-talet hittades information i ryska arkiv som visade att den sovjetiska ubåten L-21 under befäl av Sergej Mogilevskij var skyldig till sänkningen.

Trots att Hansa hade tydliga upplysta svenska flaggor på skrovsidorna och trots att man befann sig långt inne på svenskt vatten gav Mogilevskij order om att avlossa tre torpeder mot passagerarångaren efter att ha följt den under två timmars tid. Misstogs Hansa för ett transportfartyg på väg till Tyskland, ville man statuera exempel för att få stopp på flyktingtrafiken eller ville man bara kunna visa upp någon sorts resultat efter en rad missöden? Sannolikt kommer vi aldrig att få något definitivt svar.

Vraket efter Hansa återfanns 1988 på 100 meters djup av forskningsfartyget Altair. Fartyget är mycket välbevarat, förutom förskeppet som är bortsprängt och vilar en bit ifrån resten av skrovet. Det faktum att livbojar och livbåtar sitter kvar på sina platser visar hur snabbt förlisningen skedde. Hansas skeppsklocka har bärgats och finns idag i Visby domkyrka.

Text: Göran Ekberg, Jonas Hedberg

Sovjetisk ubåt av samma typ som L-21. Fotograf okänd Public domain mark (CC pdm)

Vrakfakta

  • Förlist: 1944
  • Byggd: 1899
  • Längd: 47,9 m
  • Bredd: 7,8 m
  • Djup: 100 m
  • Typ: Passagerarångfartyg

Mer om S/S Hansa på DigitaltMuseum

Fler artiklar från Vrak – Museum of Wrecks

Share to