Klart skepp, del 1: 50-kanoners linjeskepp

När Sjöhistoriska skulle byggas var ett av kraven att det skulle finnas plats för museets stora samling av örlogsmodeller. Idag visas ett urval av dessa i utställningen **Klart skepp. Modellerna berättar om svenska flottans fartyg från 1600-talet och fram till idag. I den första delen i en serie artiklar får vi veta mer om en både gåtfull och praktfull skeppsmodell från sent 1600-tal.**

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Denna modell i skala 1:20 är en av museets mer gåtfulla, samtidigt som den är en av världens mest praktfulla äldre skeppsmodeller. Den är byggd någon gång under senare hälften av 1600-talet, troligen av bildsnidarmästare Jost Schütz vid Stockholms skeppsgård.

Den nuvarande prakten kan delvis härstamma från amiralen och marinmålaren Jacob Häggs fantasi. Han ledde nämligen restaurationen av modellen inför Stockholmsutställningen 1897. Under arbetet byttes stora delar av originalriggen ut, eftersom den var för skadad för att kunna repareras.

Även delar av den snidade utsmyckningen ersattes, vilket gör att vi idag inte vet om modellen har kvar sin ursprungliga utsmyckning och färgsättning.

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Vilket fartyg föreställer egentligen modellen?

Från 1600-talets mitt och i ungefär 200 år framåt var de så kallade linjeskeppen örlogsflottornas största och kraftigast beväpnade fartygstyp. Tidigare hade bordning varit det vanligaste sättet att besegra fartyg i strid, men i takt med skeppsartilleriets utveckling växte linjetaktiken fram. Denna gick ut på att flottan seglade på en lång linje och strävade efter att komma i vinkel för att kunna beskjuta fienden med bredsidor.

Modellen visar ett tvådäckat 50-kanoners linjeskepp och det har länge spekulerats i vilket fartyg som kan ha varit förlagan.

Länge trodde man att det var det Amarant, som byggdes på Skeppsholmsvarvet och sjösattes 1654. Amarant var ca 37 meter långt, hade 50 kanoner och en besättning på ca 200 man. Senare forskning har dock visat att Amarants dimensioner inte stämmer överens med modellens, varpå den teorin avskrevs.

Det har även föreslagits att modellen skulle vara byggd av den holländske skeppsbyggaren Pieter Croon och föreställa skeppet Spes från 1666.

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Detaljrikedom i överflöd

Modellen skiljer sig markant från 1600-talets s k skrovmodeller. Den återger inte bara skrovet, utan ett fullt utrustat fartyg, med rigg och hissade segel.

Även kajutan är fullt inredd med bord, stolar och bokhyllor. Utmed väggarna sitter till och med hoprullade sjökort och pistoler. Denna praktmodell måste ha kostat avsevärda summor att tillverka.

Detta, menar en tredje teori, talar för att modellen aldrig tillverkats för att avbilda ett visst fartyg. Istället ska den ha varit ett stycke konsthantverk - menat att visas upp och beskådas.

I den här filmen, som spelats in med hjälp av en endoskopikamera, kan modellens fantastiskt detaljerade interiör ses.

Foto (båda): Björn Hedin, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Mer om modellen på DigitaltMuseum

Modellfakta

  • Skala: 1:20
  • Längd: 1 950 mm

Litteratur

Fler fördjupningsartiklar

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to