main article image

Skeppsporträtt: del 1

Utställningen Älskade skepp visar 60 av Sjöhistoriska museets närmare 800 skeppsporträtt från 1790-tal till ca 1900. Här kan du läsa om de utställda porträtten, konstnärerna, fartygen och några av dess kaptener och rederier samt se några av museets övriga skeppsporträtt.

Vad är ett skeppsporträtt?

Ett skeppsporträtt avbildar ett bestämt fartyg, ofta detaljrikt och med igenkänningsdetaljer såsom uppgifter om fartygsnamn, kapten och tidpunkt för avbildningen. De har en bestämd adressat: Kaptenen, redaren eller någon i besättningen. Konstnärerna har på engelska de beskrivande benämningarna Port Painter eller Pierhead Painter.

Målningen gjordes med en specifik köpare i åtanke, och kunde antingen vara beställd av denne eller målad på spekulation. Motivhanteringen skiljer sig från övrigt marinmåleri genom att fartyget och dess detaljer är huvudmotivet medan det inom det mer konstnärliga marinmåleriet är en del av kompositionen tillsammans med havet, himlen och ljuset, en genre som holländarna var särskilt tidiga med. En annan genre som också arbetar dokumentärt eller heroiserande är det måleri som avbildar olika sjödrabbningar från tidigt 1500-tal och framåt till det sena 1800-talets historiemåleri.

Fram till 1870-talet är tusch och akvarell, alternativt gouache, på papper dominerande tekniker. Det är ett snabbarbetat och billigt material som passade skeppsporträttörernas förutsättningar. Fartygstyperna är galeaser och briggar till en början, från ett par decennier in på 1800-talet dominerar barkar. Omkring 1830-talet dyker ångfartyg upp, en kort period hjulångare samtidigt som fotografier gör sin entré.

Samlingens bakgrund

De flesta av våra skeppsporträtt har skänkts till museet av kaptensfamiljer och deras sentida släktingar vid tiden för det nuvarande museets öppnande 1938. Bland dessa familjer ses Miltopaeus, Ternström och Nylén. Ett stort tillskott har museets vänförening stått för genom donerande av medel för inköp genom åren.

I texten behandlas fartygsporträtten och porträttörerna, som i utställningen, i den ordning de är daterade: från äldsta, 1793, till yngsta, 1899.

Porträtten ger ingångar till både fartygs- och personöden, handelshusens etablering och konstnärernas förutsättningar.

Riggtyper

Exempel på olika riggtyper som förekommer på tavlorna:

Text: Ingrid Ulfstedt, intendent

Övriga artiklar i serien

Litteratur och vidare läsning

Externa länkar

Fler fördjupningsartiklar

Order this image

Share to