main article image
Arne Sundström | Fo162352

S/S Mariefred – ett ångfartyg med anor

Ett säkert sommartecken är S/S Mariefred (eller Maja som hon i folkmun kallas). I snart 120 år har hon fört människor mellan Stockholm och Mariefred. Här skildras hennes historia med bilder ur Sjöhistoriska museets arkiv.

S/S Mariefred beställdes 1902 av Mariefreds Ångfartygs AB och byggdes vid Södra Varvet i Stockholm för trafiken Stockholm–Enhörna–Mariefred. Hon sjösattes i februari 1903 och premiärturen hölls den 14 april samma år.

Originalritning i Sjöhistoriska museets arkiv. Konstruktör: Ernst Hernberg SR 454:4

Mariefred var byggd för att kunna transportera både passagerare och gods. Ångtrafiken var väl utbyggd vid den här tiden. Ångarna förde matvaror från jordbruken vid Mälaren till Stockholm och turismen hade i viss mån påbörjats.

Foto från 1903 innan elektriskt ljus installerats (1907) och överbyggnaden förlängts föröver (1908). Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo158899

1905 gick Mariefreds Ångfartygs AB ihop med Ångfartygs AB Gripsholm och bildade tillsammans Gripsholms - Mariefreds Ångfartygs AB (GMÅA).

Under 1930-talet började ångtrafiken få konkurrens från bil- och lastbilstrafiken, och trots ett tillfälligt uppsving under krigsåren krympte mälarflottan påtagligt. Efter andra världskriget var ångfartygens era över. Sommaren 1963 fanns inga andra ångbåtar utöver Mariefred kvar i trafik, och varje säsong slutade i nya förluster.

1965 övertogs aktiemajoriteten i GMÅA av den nyligen uppstartade ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten.

Sjöhistoriska museet dokumenterade 1967 Mariefred och arbetet ombord.

Kolet tas ombord. Thor-Björn Johansson, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo11632AB
Matlagning i byssan med vedeldad spis. Thor-Björn Johansson, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo11647AB
Isen till kylskåpet har burits ombord. 1968 ersattes iskylningen med fotogendrivet kylaggregat. Thor-Björn Johansson, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo11630AB

För Stiftelsen Skärgårdsbåten har det kulturhistoriska bevarandet har varit en primär uppgift och man har lagt ner mycket arbete på att renovera fartyget.

Den första stora utmaningen kom den 7 maj 1980 då en brand utbröt på S/S Drottningholm som låg förtöjd vid Stadshuskajen i Stockholm. Branden spred sig till Mariefred som låg bredvid. Drottningholm blev helt utbränd och Mariefred fick stora skador. Maskinisten Erik Fredriksson som hade övernattat ombord räddade sig genom att kasta sig i Riddarfjärden. Fartyget flyttades samma dag till Mälarvarvet på Långholmen för uppröjning. Redan den 28 juni var Mariefred åter i trafik.

S/S Mariefred vid Klara Mälarstrand efter branden 7 maj 1980. Bo Palmqvist, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo16995AB

1982 dömdes den gamla ångpannan ut. En ny panna kunde bekostas tack vare många frivilliga insatser och insamlingsbidrag, och installerades i början av 1983.

Den nya pannan lyfts ombord i Norra Hammarbyhamnen, Stockholm, 11 mars 1983. Folke Sjödin, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo54858

Stödföreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner bildades i slutet av 1980-talet.

Mariefred kom att drabbas av ännu en olycka 1994. Ett elfel startade en brand ombord när fartyget låg förtöjt vid Stadshuskajen i Stockholm. Övre däck bakom styrhytten och delar av mellandäcket förstördes. Fartyget flyttades till Beckholmen där reparationsarbetet påbörjades redan samma kväll. Åter igen var det ideella krafter och insamling som gjorde att Mariefred kunde vara i trafik för ännu en sommarsäsong.

S/S Mariefred på Beckholmen för reparation efter branden 8 maj 1994. Bill Östring, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo193463DIA
Renoveringsarbete ombord på S/S Mariefred sommaren 1994. Gunnel Ilonen, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo124976DIA

År 2002 inkom en ansökan om k-märkning av Mariefred. Fartyget k-märktes samma år som kulturhistoriskt mycket värdefullt av Sjöhistoriska museet. Fartyget är en god representant för passagerarångtrafiken från förra sekelskiftet. Trots att Mariefred har drabbats av bränder ombord har den traditionella inredningen rekonstruerats, och ångmaskinen är fortfarande original från 1903, men med en nyare panna.

Sjöhistoriska museet fördelar bidrag till k-märkta fartyg för att stimulera till bevarande insatser. Vid tre tillfällen har Mariefred ansökt och fått stöd till underhåll ombord, och senast för reparation av ångpannan.

Mariefred fotograferades senast 2006 av Sjöhistoriska museet under ett projekt där k-märkta fartyg dokumenterades. Resultatet finns presenterat i K-märkta fartyg – flytande klenoder, Sjöhistorisk årsbok 2006–2007.

Full fart framåt gäller även framöver! Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA
Kapten Claes Insulander på bryggan. Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA
Rejäla doningar Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA
Historiens vingslag i maskinrummet. Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA
Maskinisten Bengt övervakar tekniken. Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Fortfarande är Mariefred i reguljär trafik och fortsätter sin långa och stolta tradition. Aktuell trafikinformation med mera finns här, och Facebookanvändare hittar diverse aktuellt på Mariefreds egen sida. För den intresserade rekommenderas även en titt på Jan Einar Erikssons fina filmskildring av en resa med den gamla ångveteranen:

Mer om S/S Mariefred på DigitaltMuseum

Text: Cecilia Marnetoft

Läs mer

Fler fördjupningsartiklar

Order this image

Share to