main article image

Klart skepp: 50-kanoners örlogsskepp

När Sjöhistoriska byggdes var ett av kraven att det skulle finnas plats för museets stora samling av örlogsmodeller. Idag visas ett urval av dessa i utställningen Klart skepp. Modellerna berättar om svenska flottans fartyg från stormaktstiden och fram till idag. Här får vi veta mer om en både gåtfull och praktfull skeppsmodell från 1600-talet.

Denna modell i skala 1:20 är en av museets mer gåtfulla, samtidigt som den är en av världens mest praktfulla äldre skeppsmodeller. Den är byggd någon gång under senare hälften av 1600-talet, troligen av bildsnidarmästare Jost Schütz vid Stockholms skeppsgård.

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Den nuvarande prakten kan delvis härstamma från amiralen och marinmålaren Jacob Häggs fantasi. Han ledde nämligen restaurationen av modellen inför Stockholmsutställningen 1897. Under arbetet byttes stora delar av originalriggen ut, eftersom den var för skadad för att kunna repareras.

Även delar av den snidade utsmyckningen ersattes, vilket gör att vi idag inte vet om modellen har kvar sin ursprungliga utsmyckning och färgsättning.

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Vilket fartyg föreställer egentligen modellen?

Fram till 1600-talets mitt hade bordning varit det vanligaste sättet att besegra fartyg i strid, men i takt med skeppsartilleriets utveckling växte linjetaktiken fram. Denna gick ut på att flottan seglade på en lång linje och strävade efter att komma i vinkel för att kunna avgöra striden med bredsidor från kanonerna.

Modellen visar ett tvådäckat 50-kanonersskepp från den period då linjetaktiken började etableras. Storleksmässigt befinner det sig halvvägs mellan de största örlogsskeppen, som senare skulle komma att kallas linjeskepp, och fregatterna.

Det har länge spekulerats i vilket fartyg som kan ha varit förlagan. Länge trodde man att det var det Amarant, som byggdes på Skeppsholmsvarvet och sjösattes 1654. Amarant var ca 37 meter långt, hade 50 kanoner och en besättning på ca 200 man. Senare forskning har dock visat att Amarants dimensioner inte stämmer överens med modellens, varpå den teorin avskrevs.

Det har även föreslagits att modellen skulle vara byggd av den holländske skeppsbyggaren Pieter Croon och föreställa skeppet Spes från 1666.

Foto: Johan Jonson, Sjöhistoriska museet/SMTM | CC BY-SA

Detaljrikedom i överflöd

Modellen skiljer sig markant från 1600-talets s k skrovmodeller. Den återger inte bara skrovet, utan ett fullt utrustat fartyg, med rigg och hissade segel.

Även kajutan är fullt inredd med bord, stolar och bokhyllor. Utmed väggarna sitter till och med hoprullade sjökort och pistoler. Denna praktmodell måste ha kostat avsevärda summor att tillverka.

Detta, menar en tredje teori, talar för att modellen aldrig tillverkats för att avbilda ett visst fartyg. Istället ska den ha varit ett stycke konsthantverk - menat att visas upp och beskådas.

I den här filmen, som spelats in med hjälp av en endoskopikamera, kan modellens fantastiskt detaljerade interiör ses.

Foto: Björn Hedin, Sjöhistoriska museet/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)
Foto: Björn Hedin, Sjöhistoriska museet/SMTM Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Mer om modellen på DigitaltMuseum

Modellfakta

  • Skala: 1:20
  • Längd: 1 950 mm

Läs mer

Fler fördjupningsartiklar

Order this image

Share to