Bergslagernas Järnvägar, BJ K 27.
Bergslagernas Järnvägar, BJ K 27. Fotograf okänd,

Godstågslok vid Bergslagernas Järnvägar, BJ K nr 27 (1880) | Slitvarg på Bergslagsbanan

Förmodligen kommer det att stå sig som Sveriges genom tiderna största privata projekt, järnvägsbygget mellan Göteborg och Falun. Syftet med den nästan 50 mil långa järnvägen är att kunna skeppa ut järn- och skogsprodukter från Värmland, Västmanland och Dalarna via hamnen i Göteborg som alltid är öppen. Banan står färdig 1879 och bolaget, Bergslagernas Järnvägar (BJ) är länge landets största alla kategorier.

Pålitliga engelsmän

Lokomotiv beställs från den engelska tillverkaren Beyer, Peacock & Co, som länge levererat ånglok till statsbanorna. Godstågsloket, BJ 27, är en något moderniserad variant av statsbanornas G-lok, som Jernsida. Loket ingår i en jättebeställning på hela 30 lokomotiv av tre typer till den nya järnvägen. Den standardisering som kännetecknar Beyer, Peacock & Co har tagit ett steg till då alla ångpannor för BJ har samma dimensioner.

Det är rationellt av flera skäl, dels ur reservdelssynpunkt men också för lokens användbarhet. Gränsen för dragkraft behöver inte vara så hård mellan gods- och persontåg. De svenska lokverkstäderna har börjat kopiera tyska konstruktioner åt statsbanorna, så varför inte pröva med engelska också? BJ 27 och hennes 13 systrar står modell för många svenskbyggda efterföljare på både Bergslagernas Järnvägar och andra banor.

Loknummerskylt i mässing från BJ K 27 Järnvägsmuseet | CC BY-SA
BJ K 27 med gnistsläckare på skorstenen i Åmål, 1948. Fotograf okänd, Järnvägsmuseets arkiv | Public Domain
BJ K 27 vid lokstationen i Falun år 1979. Wilhelm Häggström, Järnvägsmuseets arkiv | Public Domain

På väg till Gävle

1919 finns en kust- till kustförbindelse då BJ och Gävle-Dala Järnväg ingår i den framgångsrika trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG). Vid det här laget har nya, större lokomotiv tagits i bruk men lok 27 används alltjämt för växlingstjänst i många år. Till Gävle är det för långt för ett gammalt växellok. När både BJ och GDJ trots förhållandevis god ekonomi förstatligas 1948 finns 27:an fortfarande kvar men loket har året innan sålts som skrot.

Genom byte med skrotfirman bevaras loket av SJ för Järnvägsmuseet som sedan låter rusta upp det till nära ursprungligt utseende och körbart skick till järnvägens 100-årsjubileum. Därefter har slitvargen fått vila. I samband med museets flytt från Stockholm och Tomteboda 1970 blir det till sist en enkel tur för loket till Gävle men då i släptåg med andra museifordon.

BJ K 27 drar Gotlands Järnväg, GJ lok 3 "Gotland" och Stockholm-Roslagens Järnväg, SRJ lok 3 "Rimbo" på transportvagn mellan Stockholm C och Norrström 1 december 1956. Fotograf okänd, Järnvägsmuseets arkiv | Public domain

Bergslagsbanans historia förvaltas huvudsakligen av Bergslagernas Järnvägssällskap i Göteborg som bland annat äger en svenskbyggd lillasyster, BJ nr 36, som används ända in på 1970-talet vid Kyrkebyns bruk i södra Värmland, då som landets äldsta lokomotiv i kommersiell drift. Föreningen har flera lok från BJ, liksom ett antal personvagnar från de sista åren innan förstatligandet.

Mer om loket på DigitaltMuseum

Litteratur och vidare läsning

Text: Robert Sjöö

Fler fördjupningsartiklar

Share to