main article image

Stiftelsen Svenska Seglarskolan

Många fotosamlingar ligger som dolda skatter på arkivhyllorna i väntan på att få sin historia berättad. Så var det med den stora samlingen fotografier från Stiftelsen Svenska Seglarskolan i Sjöhistoriska museets arkiv. Under 2018 digitaliserades och registrerades en stor del av den och det har blivit tydligt att det handlar om ett ovanligt fint bildmaterial.

”Ingen förnekar seglingens fysiskt fostrande och karaktärsdanande värde för det uppväxande släktet. Vikingasinnet, framåtanda och dådkraft, ordning och vakenhet, handlingskraft, beslutsamhet och vidgad blick – se där egenskaper, som frammanas och växa sig starka på havet. Det är för att skänka ungdomen dessa egenskaper, som Svenska Seglarskolan först och främst arbetar.” Citatet är hämtat från Svenska Seglarskolans årsbok 1935 och summerar verksamheten väl.

1927 startade kapten Gustaf Bernhardt en privat seglarskola i Karlskrona för sommarlovslediga pojkar. Undervisningen hölls på hans egen båt Gathenhielm, en 16 meter lång havskryssare. Seglarskolan fyllde en lucka efter den sommarsegling i Östersjön som Stiftelsen Abraham Rydberg hade bedrivit för pojkar under åren 1850–1927. Platserna på Gathenhielm var eftertraktade och Bernhardt bestämde sig för att starta en rikstäckande seglarskola. Med stöd från flottan och kustartilleriet, genom bland annat lån av befäl och sakkunniga till sommarkurserna, bildades en stiftelse 1931.

Segling med havskryssaren Gathenhielm. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain

De elever som togs in var ynglingar i åldern 13–18 år från allmänna läroverken och folkskolorna. Utöver målsmans tillstånd behövde eleverna även ha fått högsta vitsord i uppförande och flit och minst godkänt betyg i gymnastik. Elevavgifterna var relativt höga. Bernhardt sökte dock aktivt intressenter och bidragsgivare för att utöka verksamheten och hålla nere avgifterna. Redan 1932 skänktes skonerten Vanadis till seglarskolan och fler elever kunde tas in.

Skonerten Vanadis på slip på Örlogsvarvet i Karlskrona. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain

Vanadis skulle de förberedande kurserna i farvattnet runt Karlskrona hållas, medan Gathenhielm främst var för långseglingarna. Utöver Gathenhielm och Vanadis hade skolan flera mindre pojkbåtar. De kommande åren införskaffades även slupar, jollar och motorbåtar. 1934 köptes skonaren Albatross.

Elevkurs i pojkbåtarna, ritade av Tore Herlin. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain
Tre elever arbetar på däck. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain
Skonaren Albatross går för välfyllda segel. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain

Som far till fyra döttrar låg det Bernhardt varmt om hjärtat att även låta flickor segla stora båtar. 1933 hölls de första försökskurserna för flickor under kvinnlig ledning. Fru Birgit Bernhardt fungerade som flickchef. Till den första kursen antogs 16 flickor. Det slog väl ut och flickkurserna utökades för varje år.

De kommande åren fick Seglarskolan låna två ytterligare fartyg; den gamla skeppsgossebriggen Falken och R-jakten Allona för flickkursernas långseglingar.

Undervisning ombord på Falken. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain
Instruktörer och elever på Allona. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain
Allona i full fart. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public domain
Kaparen till havs. Leif Geiges, Sjöhistoriska museets arkiv | CC BY-SA

1935 var den ketchriggade Kaparen färdigbyggd på varv i Landskrona. 1936 fick skolan kuttern Lova i gåva. Tillsammans med Gathenhielm företogs långseglingarna med Kaparen, Lova och Allona.

Ansökningarna var många till elevplatserna, men årsböckerna skildrar viss svårighet med att få in dem i tid. Därför öppnades även möjligheten för utländska elever att söka till seglarskolan. Danska, engelska och finska elever, och dessutom en holländsk elev, togs emot 1935. Samma år började seglarskolan även vända sig till fler än till skolungdomar. De så kallade old boys- och young girls-kurserna riktade sig till vuxna som ville ut och segla under ett par veckor.

Balansgång med segel. Leif Geiges, Sjöhistoriska museets arkiv | CC BY-SA

Det var under åren före andra världskriget som Svenska Seglarskolan var som störst. Eleverna seglade till Polen, Holland, Estland och Danmark. Under sommaren 1939 ställdes den planerade kursen till Gdynia och tyska östersjökusten in på grund av de politiska orosmolnen. 1940 blev det ingen segling alls, men åren därpå fortsatte skolan, men då enbart i svenska vatten. Seglarskolans fartyg utökades med Kryssaren 1941. År 1944 flyttades hela verksamheten från Karlskrona till Stockholm.

Glada elever vid Svenska Seglarskolan. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo265090
Instruktör och elever. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Public Domain
En sista seglats ombord på Lova. Okänd fotograf, Sjöhistoriska museets arkiv | Fo265314

Text: Cecilia Marnetoft

Mer om Svenska Seglarskolan på DigitaltMuseum

Se filmen "Flickor på däck" från 1935 på Filmarkivet.se

Flickor på däck

Revelj blåses. Flickor ombord på Svenska Seglarskolans logementsfartyg 'Falken' springer upp på däck med sina stuvade kojer. Morgondopp i havet vid Karlskrona. Tandborstning sker i samma vatten. Kaffefrukost. Däcket skrubbas, mässing putsas. En flicka surfar efter racerbåt. Amiral Otto Lybeck inspekterar ombord på 'Falken'. Flickorna balanserar på bom, hissar segel på skeppsbåtar.

Fler fördjupningsartiklar

Order this image

Share to